Kontakty

Všeobecné kontaktné údaje:

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Haanova 10
852 23 Bratislava
Tel.: 02 / 68 203 206
E-mail: info@bppetrzalka.sk

Vedenie spoločnosti

Konateľ:
JUDr. Peter Plučinský
tel.: 02 / 68 203 207
email: plucinsky@bppetrzalka.sk

Sekretariát:

tel.: 02 / 68 203 206, 02 / 68 203 201,
02 / 68 203 207
email: info@bppetrzalka.sk

Podateľňa

Jaroslav Nagy
tel.: 02 / 68 203 204
email: podatelna@bppetrzalka.sk

Ekonomický úsek

Alena Haníková
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 224
email: alena.hanikova@bppetrzalka.sk

Jana Richterová
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 224
email: jana.richterova@bppetrzalka.sk

Margita Bartiková
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 238
email: margita.bartikova@bppetrzalka.sk

Marcela Bénesová
ekonomický správca
tel.: 02 / 68 203 228
email: marcela.benesova@bppetrzalka.sk

Technický úsek

Mgr. Ondrej Barta
energetik
tel.: 02 / 68 203 253
email: barta@bppetrzalka.sk

Ľubomíra Hagarová
technický správca
tel.: 02 / 68 203 236
email: lubomira.hagarova@bppetrzalka.sk

Jana Príkopová
technický správca
tel.: 02 / 68 203 223
email: jana.prikopova@bppetrzalka.sk

Alica Pokorná
technický správca
tel.: 02 / 68 203 236
email: pokorna@bppetrzalka.sk

 

Mapa